Da li je eko znak garancija kvalitete ili samo marketinški trik?

EU ekološki znakLogotip EU-a za ekološke proizvode garantira da:

  • Proizvodnja poštuje prirodu.
  • Proizvodu su proizvedeni na održiv način.
  • Ekološki proizvođači se kontroliraju jednom godišnje od strane kontrolnih tijela. To osigurava da proizvođači poštuju pravila za ekološku proizvodnju i pravila za zaštitu zdravlja i zaštitu potrošača.
  • Genetski modificirani organizmi nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji.
  • Za hranu su definirana stroga ograničenja za upotrebu kemijskih pesticida, gnojiva i antibiotika.
  • Organska poljoprivreda strogo ograničava upotrebu aditiva  i pomoćnih sredstva za procesuiranje hrane.
  • Svaki puta kada kupite certificirani ekološki proizvod u svojoj trgovini ili izaberete ekološko vino u restoranu, možete biti sigurni da je proizvedeni u skladu sa strogim pravilima EU-a o okolišu i dobrobiti životinja.
Kada god kupite certificiranu ekološku hranu, možete biti sigurni da je proizvedena u skladu sa strogim pravilima EU-a o okolišu i dobrobiti životinja te da se redovito provjerava.

Preuzeto sa: www.ec.europa.eu/agriculture/organic/

Vjerujemo da poboljšanjem kvalitete naše prehrane možemo utjecati na kvalitetu cjelokupnog našeg života. Mi u Annapurni nastojimo proizvesti proizvode koji su hranjivi, ukusni, ali prije svega dobri i za čovjeka i za prirodu.

Znakovi

Annapurna d.o.o.

Siget 18, Novaki
10431 Sv. Nedelja

T: 01/ 3385 533
F: 01/ 3385 534